Günümüz bilişim danışmanları sorunların kaynağının tespit edilmesinin bilişim teknolojilerinin en büyük zorluğu olduğu düşüncesindeler. Bu amaçla hem performans hem de güvenlik sorunlarını çözmeye yönelik çözümlere aktarılan verinin eksiksiz olması, söz konusu çözümlerin üzerlerine aktarılan veriyi işleyebiliyor olması gerekli. Bu veriyi klasik ağ anahtarları üzerinde SPAN portları kullanarak yapmak da mümkün. Ancak bu yöntem ağ yapısında karmaşıklıklara ve omurga anahtar üzerinde bulunan portların verimsiz kullanılmasına sebep olduğu gibi anahtar üzerinde SPAN portların düşük öncelikli olması nedeni ile zaman zaman cihazlara aktarılıan verinin yetersiz kalması gibi eksikliklere de yol açmakta.

Bu noktada ilgili ağ verilerini üretim ağını etkilemeden ilgili izleme ve güvenlik cihazlarına doğru ve ayıklanmış bir şekilde aktarma işlevine sahip bir Görünürlük Çözümü kullanılması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Performa Bilgi Teknolojileri olarak görünürlük konusunda sektörün liderleri olan BigSwitch, Gigamon ve Ixia ile çözüm üretiyoruz.